Nei CD

Am Stued Theater ass am Januar 2018 den neien CD vum Maacher Musekstheaterveräin Rhäifränsch opgeholl an am Mäerz virgestallt ginn: De Sepp Thill – den ondugene Gesell. Weider Infos op georgely.lu