Stuesend um Fued

De lëschtege Fuesowend am Stued Theater mat Lëtzebuerger Lidder iwwert d’Fuesend – 28.02.2019 um 20 Auer, 1.03.2019 um 20 Auer an den 3.03.2019 um 17 Auer. Et sangen a spillen d’Bokejempen mat hirem Orchesterchen.

Virstellung vum neie Stued Theater Lidderbuch mat alle Lidder vun der Stuesend um Fued.

Mellt Iech w.e.g. un iwwert stuedtheater@gmail.com