Stuesend um Fued

Fir d’Stuesend um Fued, de lëschtege Fuesconcert mat Lëtzebuerger Lidder iwwert d’Fuesend sinn den 28.2. an den 3.3.2019 nach e puer Plaze fräi. Maacht Iech bäi …. stuedtheater@gmail.com